warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 
Pracując często przy zamówieniach publicznych, zaczynam dostrzegać pewną prawidłowość. Otóż zamawiający zwykle wadliwie konstruują warunki udziału w postępowaniu, a raczej - jak to się fachowo nazywa - opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Nie wiem przy tym w ilu przypadkach jest to po prostu wadliwość, a w ilu mamy do czynienia z celowym działaniem. 
 
Tego ostatniego niestety nie można wykluczyć. Jeżeli chodzi o warunki udziału w postępowaniu, to zawsze powtarzałem, że ich konstruowanie przypomina operacje na zbiorach - nie można ich tworzyć w taki sposób, aby nie można było logicznie określić czy wykonawca je spełnia, czy też nie. Podam taki przykład - z życia wzięty (oczywiście po niezbędnych modyfikacjach): zamawiający określił warunek posiadania potencjału technicznego jako dysponowanie 2 pojazdami o cechach X, 2 pojazdami o cechach Y oraz 2 pojazdami o cechach Z. No i konsternacja... bo wykonawca ma 3 pojazdy, z których 2 mają zarówno cechę X, jak i Y, a pozostały ma cechę Z. Co najciekawsze na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, który aż "cisnął się na klawiaturę" - bardzo dopracowany, ze wskazaniem możliwych sposobów rozumienia tej części SIWZ i wynikających stąd komplikacji....zamawiający odpisał jednym zdaniem w stylu: "zamawiający nie zamierza zmieniać SIWZ z powyższym zakresie". Nie wiadomo czy śmiać się czy płakać. Takie przykłady mógłbym niestety mnożyć. Ilekroć pracowałem przy konstruowaniu SIWZ zawsze największe boje toczyłem z działami lub pracownikami merytorycznymi, właśnie o to aby warunki udziału w postępowaniu były napisane w sposób zrozumiały, logiczny, jednoznaczny i możliwy do praktycznego spełnienia przez wykonawców - nie mówiąc oczywiście o adekwatności do przedmiotu zamówienia. Niestety wszystkich powyższych "warunków" warunków trudno dopatrzyć się w bardzo wielu postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Jest to element, który powinien zostać zdecydowanie poprawiony w przyszłości, bo na dzień dzisiejszy, wykonawcy czytając SIWZ mogą bardzo często po prostu "zgłupieć"... ich prawnicy zresztą również.

Komentarze

formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *

obserwatorzy

Copyright © paragrafowanie