oświadczenie woli - postać elektroniczna

 

 
Jak to w końcu jest z oświadczeniami woli składanymi w postaci elektronicznej, na przykład w wiadomościach e-mail? Czy faktycznie aby złożyć takie oświadczenie konieczne jest posiadanie tak zwanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego? Odpowiedź - jak to zwykle w kwestiach prawnych bywa - brzmi i tak i nie.
 
Zgodnie z art. 781 kodeksu cywilnego:
 
§1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.
 
Mogłoby się zatem wydawać, że złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej możliwe jest wyłącznie w sytuacji, w której oświadczenia zostanie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
 
Tak jednak nie jest, powyższy przepis dotyczy bowiem ściśle tylko „formyelektronicznej oświadczeń woli (podobnie jak forma notarialna) i ma zastosowanie właściwie wyłącznie wtedy, gdy wymagana jest forma elektroniczna oświadczenia woli lub forma pisemna (skoro forma elektroniczna jest jej równoważna).
 
W związku z tym należy sięgnąć do dobrze znanego art. 60 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:
 
Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
 
Z powyższego przepisu wynika, że oświadczenie woli może być wyrażone w każdy sposób, czyli także w postaci elektronicznej, a więc również z wykorzystaniem dowolnych środków komunikacji elektronicznej, w tym wiadomości e-mail, czy poprzez zaznaczenia odpowiedniego miejsca w formularzu na stronie internetowej.
 
Konkluzja jest zatem taka, że czym innym jest forma elektroniczna oświadczenia woli, a czy innym jest postać elektroniczna oświadczenia woli. O ile zatem w przypadku formy elektronicznej konieczne jest spełnienie określonych warunków - opatrzenie oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, aby mogło ono zostać uznane za złożone w tej właśnie formie, o tyle złożenie oświadczenia w postaci elektronicznej nie wiąże się z zachowaniem żadnej szczególnej formy oświadczenia woli.
 
Jeżeli więc przepis szczególny nie wymaga szczególnej formy oświadczenia woli, to można je złożyć także w postaci elektronicznej. Oznacza to, że w praktyce z formą elektroniczną oświadczeń woli będziemy mieli do czynienia, jeżeli formy takiej będzie wymagał przepis szczególny lub jeżeli będziemy chcieli złożyć oświadczenie w formie pisemnej, z którą forma elektroniczna jest równoważna. Jeżeli natomiast, żadna szczególna forma oświadczenia woli nie jest wymagana, oświadczenie to można złożyć również wysyłając wiadomość e-mail czy korzystając z innych możliwości komunikacji elektronicznej.
 
 
 

Komentarze

 1. Panie Michale,
  A jak to jest w przypadku sklepów - klient płaci, przysyła maila, iż po towar przyjedzie w poniedziałek. Mimo prób kontaktu, nie przyjeżdża - co mamy w takim razie robić? Naliczyć magazynowanie, oddać pieniądze pomniejszone o?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tutaj odpowiedź nie jest taka prosta. Wszystko zależy od treści umowy sprzedaży, względnie regulaminu Państwa sklepu, ale też od przyczyn z powodu których Klient nie przyjechał po towar. Co do zasady - jeżeli przyczyny te są niezawinione, to nie ma odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Pozdrawiam.

   Usuń
 2. Niestety nie zawsze można opatrzyć dokumenty podpisem elektronicznym. W zdecydowanie większej ilości przypadków potrzebna będzie pieczątka z logo i długopis.

  OdpowiedzUsuń
 3. Szanowny Panie Adamie, z prawnego punktu widzenia, pieczątka z logo całkowicie bez znaczenia. Znaczenie ma podpis, nie pieczątka.

  OdpowiedzUsuń
 4. However, the COVID-19 pandemic put an end to its consideration and the bill ended up expiring in May 2020. Since states are capable of to} make their very own rules relating to sports activities betting, what you can to|you presumably can} and might't wager on differs relying on the place you're be}. From which states solely allow in-person sports activities betting to which states do not allow prop bets on college sports activities, 온라인 카지노 there are plenty of|there are many} variations you should be|you have to be|you ought to be} conscious of. No, there are not any retail sportsbooks working in Florida right now. As famous, the negotiated 2021 tribal-state compact would have allowed the Seminoles to open retail sportsbooks in their casinos and to companion with different pari-mutuel facilities to open sportsbooks. The new tribal-state compact would have allowed retail sportsbooks at Seminole Tribe-owned casinos.

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *

obserwatorzy

Copyright © paragrafowanie